Osmisměrka #1469 - Gottfried Keller: Dobrý vtip vydá za kus ...

Gottfried Keller: Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen ...(tajenka)

AKREŠÍŘPHŘÍVAAP
TENGAMATILAVKNO
ŽELVAYBKAIPOÉRA
BPPTKZURNALBTÁK
URRRŘNLEÍTESORČ
NOÁEÍEAPZECATKA
DTZZVHPŠUDHHRUD
AIDODOKUMENTACE
DVNRÁARKIOSKKOS
ÁNIPORCELÁNBTDS
LINPROPUSTKAUVL
VCYVÍMEDICÍNAAÉ
DELHOKELADNÍKHČ
AAKAPELABTEKSAB
NSARDINKADÁLORA
http://osmismerky.relaxweb.cz