Osmisměrka #14691 - Albert Einstein: Existuje tisíce způsobů, ...

Albert Einstein: Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, ...(tajenka)

JLÉKÁRNIČKANÍLH
AEKONOMIKAKIZUM
AHAVDOPŘEDNÁŠKA
KRČMASOKOMBINÁT
RÚTVARFICEKNHJH
OANČIVCOLĚTÁOID
SANMYHBŠLODDFVO
NKNOARATYKUREAC
IÍMUPMJĚAVLŽFNE
ČŠMIGOKPZJKÓEŠN
KOLONAAÁAŘFDRRT
AKEÍKULŘŽREUOOU
AOPICETKSRUPNUR
KUOBOLKAKIDKKBA
NEPULTERMOSTATT
http://osmismerky.relaxweb.cz