Osmisměrka #1470 - Jan Werich: Kdo víno má a nepije, kdo ...

Jan Werich: Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, ...(tajenka)

TAGŘOPŘÍBĚHYMNA
ANRENOVOSTAVBAK
NRATSECKÍLDUDJI
VEFEEHŘRĚVÁZUTT
OTINNCTOKŠIPEIS
CSČÍGVPFKŮPLPLI
NIKAYADOIDMERER
ICANMSONDAYŽŮTU
MÝTINARCHALUPAT
BADFABODZOOKLSK
UNÁOSESTŘIČKABÁ
NHSBTSLÁMAZIVED
DCERKARUZALGBRO
AAŇUANVOHINKALB
LKUČEBNANIBAŘEJ
http://osmismerky.relaxweb.cz