Osmisměrka #14817 - Přijde elektrikář na jednotku intenzivní ...

Přijde elektrikář na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na přístrojích, a pak povídá: ...(tajenka)

ROTKELFERPCŘIDIČKAOŘ
EGOISTKAMLEŠÁLOSOREA
OBLUDAKROTSIHCEDULKA
MDNĚSRORESTŠPROTOKOL
AMENÍMLNEPAKPUOLAHCA
TBADOUOÁEDŠAKANZDODT
IRETEBBKCCEKONZERVAÉ
CTOSKLĚUILÍNOMROHUHR
EUAFEAŽPDNNÁCATEZAKT
ZRNAEDKNETGROBUOSDPR
LIAANJADZĚVHLÁNIGIRO
ISTKBMAEĚMTCOBRAZEOP
CTENKŽYCCÁESBBLBUTTO
AIMAÍGUHHNPAVILONAET
BKSBŘAALOTIPAKŠÍŘTSU
LAUTBLDKSUAMZIMDKRTA
ENKĚEENIČTEPÁNOUOOJI
PUNUŽRROLÁDAHYNDÍVKA
OAĚSLINTDAPDOAMUŠKÁT
PSILUETAHÁVONVORKAYN
, !
http://osmismerky.relaxweb.cz