Osmisměrka #1599 - Fjodor Tjučev : Jednota,jak je nám ...

Fjodor Tjučev : Jednota,jak je nám předkládáno,může být vytvořena jen ocelí a krví. Ale měli bychom nechat,aby nám k ní ukázala cestu láska. Až poté se ukáže,která jednota... ...(tajenka)

CHYBAVĚTEVAAGVY
AKČYMOBJEMKKLAB
VUDICERDMIDRAKŘ
AECIPOAEOLÍÍDNI
RÉIRETNITEVDIID
PRŽÍCTKMONOPOLL
USETIKAORKPTLBI
OEYODLETSARAAUC
SMKÍNVOAKAKŇUBE
DATŠOPLNVŇOLBAJ
HFOTKÁAAÍŇEVORÚ
COHRMHPŘEKLADVÉ
ERLÚLÉKÁRNIČKAL
ŘMADASILUKÁDOBE
OAKLARVAPELOTON
.
http://osmismerky.relaxweb.cz