Osmisměrka #17669 - Šváb může

Šváb může ...(tajenka)

AATOLPETIMANYDK
KŽAKČINSORVÍIEÁ
CECAROKEDTAKSTV
AKOUŘOVODZTÁOOÝ
FPKKŠAZLÓÁSDKNB
AIAIDOVLTHÚAOAO
RRLTRNUOOĚIPKCT
MKOUELDSNDEÍCER
AÁABEŘTOPSŘSITO
CVECRITSHTODTEL
EONŮNANZECNIRPE
UVBAEZBVHRÍLOAJ
TAKČITSECAVŘNRB
KROZHOVORVYIPAU
AFILHARMONIESPS
http://osmismerky.relaxweb.cz