Osmisměrka #26267 - Vánoce jsou časem,

Vánoce jsou časem, ...(tajenka)

KDABULAPÁLENKACYSRSK
INUEJTAJENKATEKNAESU
IPDVAKCÍNATONLĚLTCPO
NŘIĚIJYIKŠNTUŽOTIIAB
FÍTTVAKSAMICEDUĚMLDO
OKEČUPÁBEMANCLDNYHĚL
TRETÁRKTELKŠIÍUÁNULK
OMIDKŮATOAIPLOPNORAM
GYNBADROGAÁNSELANTTU
RNORHUTJLNAOANIBAŘEJ
AIRÁAŠAAÍABKRRKELMLE
FKIZNKVNHAKOKEÁCHOKJ
IIČDNAKLETIŽRDTŮENAJ
EBÁAREAUŇLMEÁALÁJSHE
SDDPLCŇTHÁDŠFKZÍNACP
KÁEDOUOIONEIACEONEUT
HŘFZÍMKTEMRNŽEBŘÍKPI
PMETEORLZMHABICEPSOŠ
HEKTARECALUKITSEGIRK
ČRTAHCTNAKČITSECÁMIA
, .
http://osmismerky.relaxweb.cz