Osmisměrka #27209 - Ať už si lidé myslí cokoli, cokoli dělají ...

Ať už si lidé myslí cokoli, cokoli dělají nebo říkají, neberte si to osobně. Názory druhých odpovídají tomu, čemu tito lidé věří, a proto ať si o vás myslí cokoli, ve skutečnosti ...(tajenka)

AKČIPAKÍNVONÁNABMOLPOKÍŘP
AKRĚTUÁOSGNAREMUBINHYENAŮ
EETVAAŽHOSTESKASPAKOCKÁTV
CLSNTTNFPBAAKBORHCARPĚTLO
IŽEDECIBELEKTROMĚRAEOMPAD
NÍSCZNČMUSETČTBTIKOČNNASJ
ČCTPALOAYLECOATEČNÝKBMSŠÚ
EEŘRKTOBLNDKHNHÍLKÍAÁANPA
NCEÁEVUBAAOEĚPŘÍTELKYNĚOK
UINDPZTMMLMNKŽVZTDTOADHLČ
LNIEŠUOUIYYÁADSIASŽRHLUYY
SDCLCKKRLGSYDCKCLVRUIERST
TÁENOIOÁEIRÁVAHVHDBNNEKTO
AGYÍPVNLNSPÉOÝLŮDOOOKGAYH
KIVKETODKLPÁNKUVZODVÍALRE
ČRÁČOKIAAASONABMDEHANETEŘ
ABKPEÁRKKRABNJIZVAKCAFONP
ŘAMNNCÁČŠZEIAKNLVABEŮÁRIŘ
UOIKHTIEÍSNZRHARPUNAEDPNÍ
KCAAJBŇŘÍŽPOEZIEETRIŽNATC
EAKKYABDUJSTÁMROFERÍLBKEH
ZKŽRJEKDAKŠOIRBNPEŽAÍKŠRO
ÁŤÍATANMOKUECIVOLAJDSOAND
RANTAŠČPNIAKČIVALHKAPATEC
FLKDEMONSTRACEGAHARTSÁNTH
. .
http://osmismerky.relaxweb.cz