Osmisměrka #28444 - Opakování je matka

Opakování je matka ...(tajenka)

MOMEDAILEK
PALAČINKAS
EMEUVOBLEK
CACÁZDHCBA
ANKRĚOIHAL
MUNLTNOANK
RÁUYECPODA
OLFŠŘBSSÁL
FTPECNAŠŽB
ISLEPIČKAO
http://osmismerky.relaxweb.cz