Osmisměrka #30399 - kdyby jsem věděl, co je to umění,nikdy bych ...

kdyby jsem věděl, co je to umění,nikdy bych se tím)) ...(tajenka)

AKPOSLEPICEN
IHŘÍCHROLETA
NEEANAKONDAA
KDSOZPĚVAČKA
OCTŠKOLÁKSND
UEÁLABUŤEEOA
SRVSSSTRIHRP
TUKUALFGLBET
ĚŠAKMUYEÍRFÉ
NKCRIHDASAER
AATICAPAKDFJ
FAHCEŘTSAAIL
.
http://osmismerky.relaxweb.cz