Osmisměrka #30872 - Policajti dostanou nové vysílačky. Chodí po ...

Policajti dostanou nové vysílačky. Chodí po městě, když vtom se ve vysílačce ozve . Jeden policajt se ptá druhého: „Co mám teď dělat?“ Druhý mu radí: „Zmáčkni ten knoflík a řekni příjem.“ První policajt stiskne knoflík a řekne: ...(tajenka)

TÁBILECPUROK
OÁEPROPUSTKA
BRKCNÓŽIMEDT
YOŘIIOASALÓN
VMICFDSPALOK
AUETUIUIAPĚT
THTLIKTBTSÍA
ERBTÁGERGACK
LOHLRCUBEÝPD
KBOJELENICEA
AKÍDUBRUSHOR
ŠAARÉINOBNOB
" . "
http://osmismerky.relaxweb.cz