Osmisměrka #31025 - Potkají se dvě kamarádky. První: „Mám super ...

Potkají se dvě kamarádky. První: „Mám super manžela! Nepije, nekouří, nenadává, nepodvádí mě a dokonce nemá rád fotbal!“ ...(tajenka)

BAGETADHRATAGER
AKYUHLÁAŘANKETA
KTMTAHÁKJBARRTD
TENOLIADEMEOOEK
SNALAVICECCTTNE
IUSINDLOAPIOÁGC
JRTPRZBDUHNMLAI
OBKLÁDAČKAVUUMN
PAASKNZKCOĚČMJS
ATRPSEÉEŮVTÍUKE
KNILIÓNMADŠRKLV
ČIÉATOLPETVNAUÁ
OLRVVAHCÍMÁATPL
TFAKOČÁRKONÍČEK
OMASOKOMBINÁTNU
: ? "
http://osmismerky.relaxweb.cz