Osmisměrka #31126 - Muž na dovolené : „To je hrozné vedro, tady ...

Muž na dovolené : „To je hrozné vedro, tady je nejmíň 40 stupňů ve stínu!“ ...(tajenka)

ŽMPASAKČINSÍPNŽEPRLEAK
KÁEMKÍECINLEŘTSAŘOOXHÍ
DORENESANCEDEMISEZŮHCN
PŠLTABLETKAODVNÍSÁAIRI
ŤAOOSAKDKÍNOLSKLINKBAM
TKRLNUMAGNETOFONLOČIZO
AŘOIBAKOÉLÁKHNUTOTICÓK
LÁDVOUHRANOVATSÚVĚPELN
IRKONČETINARĚKTEKVEÍUA
SAAVITKBVCHATRČZASČELD
MFJNFLMECANECSNICELFEV
APUÍIORNUČEAROARNETECL
NOTKKZÍVIAMBBNNKKDSKIÁ
ÍTAOATAVARKNYSATRPOTVD
ZRSCCZCKAKOEIGRENESPAA
UAELEOZFŠBDPPOTOKDJESH
MVKLLÁPCOUOALZSDRÁHAAD
IIÍĚTOHKŽSRÉLREVOLVERO
LNTOHAUNAUČELKÍNZATOKF
AAŠLTRIČKBDOBRIGÁDNICE
STEAKNÍÁARUDECORPOMNÍK
NDDAAKVISALHKOLEJNICEU
: " , ? "
http://osmismerky.relaxweb.cz