Osmisměrka #31224 - "Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole ...

"Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?" "Vy jste říkala že kdo nebude mít domácí úkol ...(tajenka)

STODOLAKNOLISTD
SCHŮZKATICAPAKO
SMYČKATASTROFAT
PABNEŠTOVICETKE
RDHRADBANASEDMK
OEEŤLISCETZOBRÍ
GPTZOOECINJODKN
NRNMIZHVIIBYTEL
ÓEAANNAPČUNDKVI
ZSRAOLFKLAYRANM
AEDDTIAESLONÍKI
KLYZAANTKLÁBMIC
TBHĚRMIEOCKURTS
AIUVAEKGHYENAAZ
MBUHMJLIMUZÍNAE
http://osmismerky.relaxweb.cz