Osmisměrka #31325 - Obdivoval krásné stavby venkovských kostelů ...

Obdivoval krásné stavby venkovských kostelů, které tak rád maloval. Český grafik, malíř, ilustrátor, rytec, příležitostný výtvarný kritik a profesor kreslení, se narodil 10.října 1883 v Mladé Boleslavi. Absolvoval gymnázium v Novém Bydžově a roku 1901 maturoval na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze. V letech 1903–1906 studoval architekturu u profesorů Kouly a Schulze na ČVUT v Praze. Na polytechnice se seznámil s P. Janákem a studentem dějin umění V. V. Štěchem. Právě Pavel Janák a V. V. Štech ho ovlivnili, aby přestoupil z architektury a začal studovat uměleckou školu. Mnoho z jeho prací bylo inspirováno gotickou a barokní architekturou a mystikou středověku. Často pobýval u Štechů v Libiši a kostel Svatého Jakuba Většího zachytil na několika svých obrazech. Jméno tohoto umělce, který při svých návštěvách Libiše obdivoval tuto nádhernou gotickou stavbu a bývá často nazýván hvězdou českého symbolismu, najdete v osmisměrce. ...(tajenka)

JAANRÁKÉLM
PARDOKARMN
UBRUSKOŇAK
KNIHOVNAKE
ÍOKANÉTNAC
LMAODHADNK
BIPRAŮCOKA
AKIOTLHROD
KRTPEKOOUE
BOOOKAMPŘR
YFLVICEIOT
RIAOTŮTŠVR
PLEDEORKON
KMKÁDAPODK
DIRIGENTKA
http://osmismerky.relaxweb.cz