Osmisměrka #684 - V dobrém manželství jeden od druhého ...

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství... " Ortega y Gasset ...(tajenka)

SUBEVŠECTT
ANINALSHRN
OICDKÁAUIÚ
VVEÁIPHKKŘ
ČEPJMLAOOE
IRSUAPŘMLD
NZPIRMJOÓN
ŽIDLEÍKRRÍ
ÁTSUKNĚAAK
KABDALKSMÁ
http://osmismerky.relaxweb.cz