Osmisměrka #11630 - co bylo,

co bylo, ...(tajenka)

KBCELNICEP
OBRZLYÁTFÍ
UVKIĚŠÁPIS
PZELOTUDLE
EUATIŠEMIŇ
LORCĚNKŘÁB
NTHLÍVIALÁ
AOŘKÍLOKKR
OMYŠLENKAO
ŽÁTOBASPAK
ANČIVCOLĚT
DALEKOHLED
https://osmismerky.relaxweb.cz