Osmisměrka #12500 - Praha je hlavní město

Praha je hlavní město ...(tajenka)

ECPECERAKURTSČE
ATSECIŘUKUKEPEA
ZSTĚNAHSAŽRÚOCK
ÓALÁERALNVUSNAŠ
NPPANOVNICETKNÁ
GAŮKLTUSLČÉAAOL
ATRJEOLROZKVĚTH
IEPUČMMEDÚZAKEI
DMUCHOLAPKAPLDŘ
AOABŘRVILIDOERP
LKKKÍTVNAVÁRTÁA
KULIČKAÁAMKOBHT
DYECKEPSNIEDAAE
OPONALDANIDALHN
PCHŮZECINČOMULT
https://osmismerky.relaxweb.cz