Osmisměrka #12519 - Nejlepší přítelkyní bývá někdy samota, protože

Nejlepší přítelkyní bývá někdy samota, protože ...(tajenka)

AKROSEFORP
TUNÁDSALES
IVPTRĚAOŇN
MOEOÁRLTRB
YZAVTNRBUR
NOJSĚEESAO
OVOVNOPPJŽ
NKÍPKŘÍTŠU
AAKSAMOMNR
DŽBÁNOSTÍA
https://osmismerky.relaxweb.cz