Osmisměrka #1278 - Na těle mrtvého muže bylo nalezeno 15 ...

Na těle mrtvého muže bylo nalezeno 15 bodných ran od manželky kvůli tomu, že jí špinavými boty šlápl na podlahu, když ji vytírala. "Tak proč za ní nejdete a nezatknete ji?" ...(tajenka)

TVABSTINENTKAREZEMKOMEDIE
EZTAVONSOKOLÍHEŇINCIDENTČ
LPHĚBÍŘPTEOSHMOTATGRKCADE
OOCAZÓTKURFLLRTRTROPSKNRS
IMAKSPLÁTKAPEAAÝÉTBRČEÍŮK
RÍJŠÍBUNDVTNODVNKÁAIKFCBO
BNMUELOZAFUEASAEODNNVNKER
AKFSAKONLÚJHLATVNLKCÁIAŽT
KATOÁKRKHÍANLEPUOKAEDPVBA
RIZŠNÁILCKKÍDUBSPŽYZRŘIAK
ETUULTOLÁKIZUMBANTÉNAEÁSR
CSSPAMÁTKATINUMIKUPAĚSRKE
DEEEĚPENDBENRCNANÓLASTEEN
ETCRMLOÁAÁMAUHÁDKAAKCAFTT
VOINGEMDSTSDČOJCVISAMVLBR
IRLÍHASNCKOANLETOKTKPBEAA
ZPSKLYŠAÁHKCÍAZEŘÁEITAKLP
AAÍAMÝKVCROEKPDÍRPLNRSTLA
KBČBRBÝŮĚZMDCKDASKÍIÁKOAT
ČAOKOBDVAŠIPKAPTAPNLCŠRNE
ILSDOZORKYNĚOARDETAKTAPOL
POÁSZRBKZDÍALUKELOMILYBLO
ENOAPOZNÁMKAHRADNICEHAČOĎ
ČBAKROTÁTNEMOKRTÁETIFMAKK
ANIDALKPOZVÁNKAATEGABURZA
,
https://osmismerky.relaxweb.cz