Osmisměrka #34968 - Nejlepší člověk na světě je..

Nejlepší člověk na světě je.. ...(tajenka)

ŠMIREPRÍZA
UIKACOŘALK
PNOKIXELBR
IFSČNATEOO
NOIAASĚBRT
ARKDKBZAOS
KMAESŠYKVI
PANSÍJAHIH
ACÁOLSETCF
MELSPAKČET
https://osmismerky.relaxweb.cz