Osmisměrka #37438 - Vlastní citát

Vlastní citát ...(tajenka)

ANÍLOPMART
ECINDÁGIRB
TOCAÁOSEBA
BLESKSMÁUL
STÁTSRYEOZ
HCEDZVOPRÁ
AKRÉNERTŠM
STAECIVKUB
NEMASTIČKA
UKOLÉBAVKA
, .
https://osmismerky.relaxweb.cz