Osmisměrka #37494 - Přijde klient k advokátovi a dlouze a ...

Přijde klient k advokátovi a dlouze a nejasně mu vysvětluje, co chce. Advokátovi dojde trpělivost a přeruší ho se slovy: „Člověče, řekněte mi to ..... ...(tajenka)

GLÓBUSILONKATSKOMBINAČKYA
RFAKČENSEČKEEKDRKATASTRHL
ÁOATKMROZVRHLLCBONIFIKACE
ETZRHASBOÉŘAEÁJGNIBADVKHK
VOŽUGFVANÍSTVDNÍZNEBDÁIAC
EMDEMOLICEÁRIAKSETSOHDZLE
SOTLBRIHÁKTOZČTNRĚANTRUOA
NDNÁBŘRBPROTOKOLVFDBELMUK
IEADNUÍMNALKRAAVATOOLIAPČ
ČLDNPAZKĚKEEBYZNYSKNJEGKI
AKŮASVROZERTEATČÁSTICETAP
NAVKYTAGLTAEPAKČYMOÉOAVKM
KKĚSCKUGHANDZANŠTORRJTMČA
AARAHÍBŽÓŘCIPODRÁŽKAIITIL
KMAMINKAKNEBORDZÁLABZRENR
VAKPAMRYUACBCIALÁLHHVARSE
ÁNLUTONÉLČKTESPCURPIAHAEP
RDELRPÁMINUTANLTHBBEŘCBVN
HLŘKIOPDSRARÁKOTOMZATPADA
AETAČOLŽAKEKBMTISKÁRNAKIT
NPSDKOŇBVTRTČOÝIAKŠUOKZVÁ
ROEÍARTÁHCTÝXONÁVRHIALŮIČ
EPŘŘKŮLNIČKAŠEKÁRIŠSPÁHZK
HPPKMHCEŘOKOTVAROVTOPICEA
KAZAJKAÚHLOMĚRYBIČKARTSOK
, , .
https://osmismerky.relaxweb.cz