Osmisměrka #37662 - Marilyn Monroe :

Marilyn Monroe : ...(tajenka)

AVONSOUSBILANCECHATRČMÍAV
ŇPODVODEYJAKNIČSDROSNIČKA
ETEPĚRŽGZAYKŽŮNŠOÝPTOAODŽ
DEŘŘTKBENZÍNRBKAPOMNÍKEŮH
OLŽÍAEÁIYIIVOOYKTJOOOČAHO
HEEČDRNDSKBELETRIEKSVIKAŘ
CKLKÍAREKUŘAČKAÁOÁÍMKNNJČ
OTIALMCPZRČSDNÝČTKVOÍZIAI
PRJSJIEOEKAKNĚTSÁNRLVAZCC
NOÁPNKLLABOLAFĚŠMÁEAMROFE
AIKAZAJKALTORPUMBBČMCMRKT
PNTRNOOYYKČILSEJOHODOIŮŮN
LSVLBDOCSALÁTENGAMORTKELE
ITBADOANIVEŘDOSOKRVOLUPNN
KAUMŮPDEMONSTRANTKANTÝNAI
ÁLNEPIZODAKÁJAMKSERIÁLNDT
TADNÚNSMENŠINAKČINSÍPĚÓAN
OCATEGABLEŘTSOKULOMETMPLO
RECIPELSĚVKÁLDOBÓŇESÁBUÁK
ŠIPKAKRÉSIŽERKRASAVICEKNU
, , .
https://osmismerky.relaxweb.cz