Osmisměrka #37702 - Nápis na automatu na prezervativy: „Naše ...

Nápis na automatu na prezervativy: „Naše výrobky jsou testovány akreditovanou britskou společností.“ ...(tajenka)

NPKÍNČUOMTSUOKNIAMRAFC
EOAKVÁDRBONSAJBDBPONHU
DCMUTONOEDROKAKAOPDMPK
POARYBÍZCSIÁMPŠTŮNEYAR
AKÉTOILBIBŘBLTOJILÁHNO
RKESIHAŘLPUEAKČIBUTŠÁV
FEČCACSEHSMRAOANIDALKK
ULTIIKLSUAOÝVEKKTANÚLA
MTELLVTKRSNNTFČÍVTASAK
EJPNOUOATBAOYIINLORPDČ
RELOEPKLMAJÁKCNZŠTHĚPE
IHÁHTRIBADETAILATSECLS
ECKÁINGOTJANIEOTIICHEÚ
TAYZAECINBEČUNSOKJAKCD
GRAVITACELULITIDABDUHY
: " . "
https://osmismerky.relaxweb.cz