Osmisměrka #37719 - Včerejšek je minulostí, zítřek tajemstvím, ...

Včerejšek je minulostí, zítřek tajemstvím, dnešek je dar. ...(tajenka)

PROTTOYKČILSEJUSŽECINÁVÍV
EJKSAŽDAROBRABERAANVOBULK
LESOPARKÝOMOTYKAKNESAŘKPA
ÁCMPOLAČŽAATIAKŽNSDALKEŘP
NAVMDÁKAÉKHKOKUŽÓÉEÁIRCCV
IVAOLRNDVČOEÍRTAJCRALPIIH
MIZKIIAÁREOLDÁATUŽKATONLA
RHÉŽVPTLSTBFEČNTBNOAABŽUD
ECTIDSÍKKOLEJNICEBKKZUOSI
TROOEAČSHBBRHTDČJLTYÓDLTC
ŠARŘČEPELOAISUOÍOŘEČNÍKRO
ŤNPEAKVÁRHANLRMKVÍJMGKŠAN
ÁFAKULTANCICÍKŠOJOLPOZICE
VBUDCHALOUPKAKAMRONERDÁEG
ARUTNECODECANECSNIBLPANÁK
, , .
https://osmismerky.relaxweb.cz