Osmisměrka #37942 - „Pane doktore, moje žena si myslí, že jí ...

„Pane doktore, moje žena si myslí, že jí chci ukrást šaty,“ svěřuje se manžel psychiatrovi. „To je vážné, jak jste na to přišel?“ ...(tajenka)

CKECINVĚTŠVÁNNABIKINYDJAL
HÍSPRINTERKAJUTALABYRINTA
LŽAZAPDÓSIDAFASÁDAROKČABK
AOTANRAOGÁCNSKPÁBTKEKDHAN
DNETLOARVAPÍÍPLVAECČÍUBKÝ
ATLSRVRKCZVLEOASRPMŘIÁRÚK
MMUEEOABHHOHRLVKEAKETŽŘTU
ORRCDZTAŮKARPRČCTTÝTJEUJS
REIIÍÁSKZÍBRVEEEÁEOEDBSRE
HDNLFDRKEAOUSRKŘRNLNÍŘOND
UAHCUROPÚTKNOFLÍKTÍBIÍSIA
TKÁHATEKITEÁORJPOKUTAKKÍČ
ECREZNIJLKRDNŤŠRMSBLATNÍK
NEASPŘEPRAVKAKNAKĚDNÁVRHA
TRÁEIDEMOKDŽKOMENTÁTORKAI
, . "
https://osmismerky.relaxweb.cz