Osmisměrka #37994 - „Když dosáhnete mého věku 75 let, stanou se ...

„Když dosáhnete mého věku 75 let, stanou se tři věci,” vypráví děda Novák . .......... ...(tajenka)

LAMPIČKAEXHIBICELBIB
ZÝTPIRTSATAKAREZEMNB
AKČUORBOEEKANDIDÁTKA
ROZBUŠKAKJČPADULBOÍŽ
ENRVEETVZAECIVAJIPŽI
FTPEŘINAÉBLESKOVKAON
LIÁMCSRRMMEZAPČDSNNA
ENEISIDEMONTÁŽAMULET
KEOKPONÁMBKLSUOŠBBMT
TNÚRĚŠTLPUANÍLEBOGKO
OTAOIAMSÁVFĚAVÁRTŤOS
RBANKOVKADARMBNMUTDT
EŠAAUABLĚDTNAOYAAEOR
ANIBAKSAKTOFDPTVNPRU
KKAŠZORDĚTDHEREIILAŽ
TUŘKKOHERNALAPRŮVODI
OOŘÁIARADLRKÁJAMATŠN
RÍKAKNKHSECINÁSTRAHA
TEĎŠČTANBENAMRAFTKEM
ŮŽUVIKUPZPOCMÝTSOKEM
ETÁRAPAOTOFNYKČAPUDV
ŠIRÁKCHALUPAKČYMSOUT
.
https://osmismerky.relaxweb.cz