Osmisměrka #38070 - Chyby jsou .....

Chyby jsou ..... ...(tajenka)

DDOGRIMASAPARÁTŮKM
RETSTAŘENKAKKALBOO
OMLŇESÍPOBLNKŠAUTL
POAŠVZSTŘEPINAUOEP
DLKKSULÍMKLPMTARŽI
OIČOGIZHOBOUELAŠED
BCILNACLUĚCŠEDVHLB
SETAOTRPÍŽHTIHÁŽVE
ABSOLVENTKASCLRLAE
HKANKRVJÝYSOUDKYNĚ
IÁMÁOEÍONŽNŇOLBAJN
NNHÝKŽRĚMEDICÍNACO
KASRDNÍALŽRNÍZAGAM
TPMÍECAKIFILAVKERŠ
, .
https://osmismerky.relaxweb.cz