Osmisměrka #38071 - Nikdy nelituj ani jednoho dne ze svého ...

Nikdy nelituj ani jednoho dne ze svého života.Dobré dny ti přinesou radost, ........... ...(tajenka)

HŠAMNESTIECARTSNOMEDPÁNEV
PICTAÁTNŠŇLKATATSDOPÉPDCN
AMEFSANUYEKVLPAKŠÁNDEŘPIO
KOTRRMPADLLAOAKOLÉBKAEONA
ČTOÉOIOABEÍPDNPAGÉFUČDZMK
ÁNNZNGTPŽZČUNEKKNOKKLSNET
MANAKILBUPEROHÍÁASLÁAÍÁSK
OFMBCRUYTANHGCDRZNRARŇMAE
BANOEZÁRFÉKCROZIVELETNKTT
JYVDOHCDOŘAŽBNDŠNNŇÍOAAYI
ÍAZÁACPSEKEKOECILSÍČDPKČH
MÍTNRĚLŘČŽAMVLMLFANTAZIEC
KAUKYPUEÍLILEĚSAAÍDTKNZYR
AAKČYSSNHKEEUNTJKVKÁČRUBA
FNLČAÚPORŠABEKPIOŠIIIÍMDK
SOPKAJTORÍUZIDEJNNLNNYZÍB
ČINŽÁKNOTPZZECILSARKAĚŽLI
EPLKYOUÍHŘRJLCEKOŇAKVOBÁB
RMÁUDBSKKEENEÍADPMČHNDOEL
VATLETIKASŘBGGKTOAÉVŽDSRE
ÍLEAUTOMATIKALTOHCUBREOAC
KTOTEMANDARINKAEOCÁZDNRPH
ABLAPBOJOVNICELOVNUAÁÍKMA
VITOMÍDRŮBEŽEŠPHOLRBNKANK
ROTÁLUMUKABODZOYROTKELFER
, .
https://osmismerky.relaxweb.cz