Osmisměrka #38072 - " Věř, že všechno, ..........

" Věř, že všechno, .......... ...(tajenka)

CECNIMTOKTNÁMRAZAATO
BBĚEMAUČEBNICEÁPNKMA
UŘTPBKIPAKTENURBIŽEK
RKEUJVLTEBŘHNÍATVĚŠD
ŽTLLPOŘROZVOZIRÁEBIO
OKEÍMKIÉJLĚSDETTŘOTV
AÁGĚZSVNAVĚTŠVÁNDLAŮ
ZDRTDEFINICEEEHAOORR
IOAMNLČNICSSPŘCLSKCP
EBMMOBÁKŽEAKČÍŘPOLHÚ
RSCHODKLADZAVBOMKCIA
AKŠUOREÁBRÁIVAKIEVVH
FOTBALHLNAKVAZULKSAÁ
ÝAKČYTEUKALYPTPMOMCR
EAKŠUOKZNATNÁUŠNICED
, . "
https://osmismerky.relaxweb.cz