Osmisměrka #38121 - Pravopis

Pravopis ...(tajenka)

DŠATNADEICARKOTSIRAS
OOAFENYKLBÝMKŘEMENVP
RAHBTPRAČKAÍFLINTAAA
OKBCLHARATNJDDFAOBTL
VPÝMBABRUTALITAZVRSO
NAUTOOPRAVNAATRÍAUOV
OKCHLLIŠMPUDINGLÍDPN
VLUDOTPABOJAHBOHYNĚA
ÁEKBAKREJARFKDEŠTNÍK
HTRÍSTUPNICETRRMOOBÍ
AAÁKOŇAKNIPUŠEOABTZN
IVRÉDRABMOBLZNHKÁEUČ
KYNEŘNĚKÁŽNIČÁCVÝSKE
DBAREŠÍŘPZOBÍŽTÍOSOŘ
BONÁJEMNICEROŠÁDAĚTŤ
, - , .
https://osmismerky.relaxweb.cz