Osmisměrka #39751 - John Lennon : „Počítejte svůj věk přáteli ...

John Lennon : „Počítejte svůj věk přáteli,........... ...(tajenka)

RNNEPŘÍRODASECINAREB
OTÍRPARAGRAFMEDICÍNA
ZÁLHRVÁNMŽAKČEROHVPO
BREKOTNÍKÁAKČLTYHEOA
UOBROUČKAKRÉŽASAPRKN
ŠTOODMNÁDECHSSVSNČLV
KKGNINPŮVAOICEŤOIAEO
AESXÁVPOBALECRAPTTSL
ŮRÉMASÁŽSULECDŠKJEPÁ
PRKKONTAKTŇPBIEAŽKLR
ŘOÍHŽIEĚLVUKŮADVOUÁK
ESNTDPŘUNAMPARKAICTP
STDIVOŠKAKČAVĚPZHZKS
TRUTOTHTKNALHEJČTRAN
ŘURÁĚRLLTÁŽEPAKISOBÓ
EŽHNMAÁDEIÚUNOGSMVDR
LIIASVSALDĚÉMVEOŮAAA
KNNRIAKHTNRKOLLZNJLK
AAIGVSADAILZGRAFIČKA
ECINARHOSTESKABÁTESM
. , .
https://osmismerky.relaxweb.cz