Osmisměrka #40897 - Nejstarší železniční trať .... ... ..... .. ...

Nejstarší železniční trať .... ... ..... ....., která prochází katastrem naší obce, byla postavena v roce 1874. ...(tajenka)

VLKYTICECPUROKN
AEPIDEMIEIZEOPA
LATŮRKPOVZDECHV
ČYSĚPATLTEECKEL
ÍUFEVLAIOIÁINAA
KARDKBLCRMVŽBKB
LLEBOOEAOEĚUČNŽ
AAGLOSNBZHŤROÁÁ
KBAKČOTOUCFDDRT
RYTOZEAAMOBNHHN
ORAŽNÓGAVIAEACO
TIMIOABMOBEDDSM
KNSCRAMBULANCEE
ETĚHBČÍABSORPND
ROBÍŘPECINVOLUK
https://osmismerky.relaxweb.cz