Osmisměrka #40898 - Rád se valí v močálech a loužích a vyluzuje ...

Rád se valí v močálech a loužích a vyluzuje přitom nadšené kvílení a vytí.. ...(tajenka)

HAKNOPSK
EAKVIŠÁN
NKSČJJKA
AÁVMIXÉR
DNÍLEBOG
AAČMÁLAS
CPKHOLRB
ECARTAML
https://osmismerky.relaxweb.cz