Osmisměrka #40974 - Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní ...

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. ...(tajenka)

JSOUNADÁSH
NAIROZUMTC
EMNASVĚDRE
SOMVÍKMAOD
MIAJOAÁÍUZ
SPROLBUDHV
JEDÉNEUAAO
TVDUNLCLNP
HNÁKLAĎÁKU
BRATRSTVAÍ
.
https://osmismerky.relaxweb.cz