Osmisměrka #42153 - Další tajná skrýš se nachází v odpovědi na ...

Další tajná skrýš se nachází v odpovědi na otázku: Maminko, můžu vylízat mísu? ...(tajenka)

GEOMETRIEZAKŮRP
AÚBNPROHLÍDKAAD
NHJDATLOVNÍKDBA
RLÍEKEEKRSČOEMP
ÍOMVČMTOSIVFCOD
NPKIUOAMMŮGEZBO
OŘAZORPUPLMITRT
KÍÁAMAGNCECNNRK
VČKELBOINEHAEÁI
AKČINDUTSPMZMML
DABZORHAÁEOMEAO
REZERVANNRÁFLSG
AKNOKIETNLEIEÁR
NNÁPOVĚDAKRĚMŽA
TANIČAVSTZUOTOM
! !
https://osmismerky.relaxweb.cz