Osmisměrka #42243 - Kde přespává kohout se slepicemi?

Kde přespává kohout se slepicemi? ...(tajenka)

ATIRBELECV
NKJKASKURU
UGENERÁTOR
PRHNÁVRHEE
RTLVANEÍIĚ
AIAKŘÍVDFN
HDNTOTEMAY
KULKAMSKMH
ŠANVOBULKO
ĚNYKORTOUB
https://osmismerky.relaxweb.cz