Osmisměrka #43558 - Prvním podnikem, který nabídl boreckým ...

Prvním podnikem, který nabídl boreckým lidem práci, byla cihelna stavitele ...... ....... z Mělníka. Byl to malý závod postavený na konci dnešní ulice Na Samotě. Dlouho se proto toto místo označovalo U Cihelny. ...(tajenka)

LŠKOLAKNESUOHTA
ÁDPUŠKARCKČINKA
KARTOTÉKAONEBÍL
IŇKESKĚFMCLÍILÚ
ZEÍSIRUPUAHOŽOS
UDLLPCESTABÁUKT
MOBLOHANNRASTŘA
AVAAHŘAROPSÚERV
DOKKUIEUKTBŠRRA
ÁPRNLPČTOOEVIBK
LRUODKONEŇRCERČ
VŮGZAAOHANLYAUI
DVIANŽKCHMELBSJ
AOFMKILOGRAMYKO
NDRAHOKAMTRÁVAD
https://osmismerky.relaxweb.cz