Osmisměrka #43671 - Žena zastřelila svého manžela, protože ...

Žena zastřelila svého manžela, protože prošel po čerstvě vytřené podlaze.“ „Tak proč jste ji ještě nezatkli!?“ ...(tajenka)

KOBYLAKČIBYRDČE
ELPAKČINŠEŘTIKV
ÁMIÁYRAŠELINAEA
AŽZACOSDUEBTLPŘ
MEZKOZPRBTIOOŘE
ŇÉAVTIYÁSRBKGIČ
HALOONLTSILJFHK
ETHBMKAĚAEEOCLA
LIIUOAKNSHZBHÁH
IZCLHROKROÁÓNŠA
KISAMOPALÁOKNKN
OVAPROAINBŠEŽAI
PKLPMKFPHĚAUMTL
TEÁSRDOÁAÚTASED
ÉRTEOSJTVSNSTRA
RACHTKUOSDAÁRAV
ADLEYJDOÁIKUUGO
DELNANÉTNARAKIK
DLĚKÍABAVLNAÁCH
ELEKTROMOBILVAE
, .
https://osmismerky.relaxweb.cz