Osmisměrka #43690 - Kam se pojede?

Kam se pojede? ...(tajenka)

ČAKČIBARKE
KPUDŘENKAS
MÁDOVŮDLKA
AÉDYNAMITK
RHBOBNUKCN
GDCUBĚOASE
OĚLUJMOTNL
RAVIPDRZEP
PLECHOYCEB
VITOMMRCHA
https://osmismerky.relaxweb.cz