Osmisměrka #44441 - Místo kam chodíme když je hezky?

Místo kam chodíme když je hezky? ...(tajenka)

AKŘÁVTEŘPOTRAVA
CPOESIMEIZATNAF
HZMNÍRAGRAMRIFR
LYVATSÚELUBATDÉ
AKDALIJÁKÓHRÝĚZ
DTARKÍNLÉDBOMKA
NOPLOUTEVAKURAP
IHZBBPAENNAASNR
ČLAEUOLÁCTHSTKO
KAKNDRNÁIAEARAV
AKZZOODNNŠRRONĚ
HČOÍVDULÁTNEMER
UORNAMENTPATNMK
TKÍLOBMYSŽIDLEA
SKAKRÉSIŽERSAŘG
https://osmismerky.relaxweb.cz