Osmisměrka #45680 - mezera, čárka, smlouva, počítač, klávesnice ...

mezera, čárka, smlouva, počítač, klávesnice, software, prohlížeč, dokument, písmo, odstavec, posudek, obrazovka, monitor, text, odsuvník, upomínka, reklama, reklamace, návěsť, oslovení, lomítko, dopis, flash disk, základní deska, operační paměť, laserová tiskárna, plná moc, dlužní úpis, podpis, nabídka ...(tajenka)

TNLEEALAVARPODEM
CAOACIKZDOKALTOO
HMSKKINNAÁTNIAAL
AÁOÉINNYEVSVYKKA
URRKFXARANAAONNL
TOSIKAEBOKARFRAS
ONÝHCADLABŠPTTDF
PASUBOTUADDOASÁA
OPÁAVITOMOKOLDHT
RVDGČOAMCHETIĚOK
TÁRAASKMHCRUDCBA
RKALJVŽÁAŮAAEÍLR
ÉUAOÍĚÍNLDMISRÍT
TRSŠKTŘTUOIRIKKN
MEZERAMAPTKEGEIO
VZPOMÍNKAVAŠNVYK
https://osmismerky.relaxweb.cz