Osmisměrka #45697 - Troubí to, prázdná, první třetí, první ...

Troubí to, prázdná, první třetí, první druhá, první, prázdná, první druhá, druhá, prázdná. Co je to? ...(tajenka)

NADVLÁDATSTRUBA
BAKRAAKŇUBKOATH
EUKEÁARPSINETTC
TITJPTRKAÁÁTAEÍ
CYXIAOĚÍRNVOVZM
HUČAKČINSORCARP
RKPKLKULKAHÁROO
AÁŘSAATIMALAKKP
SRÍEBPGMRÍBEYÉE
TEČLSKÁITOCDTUL
ÍVIBPATNUNNRAIK
TENOJABŘECÁIRRA
KSAMICECIVOLAJH
OSUŠÁKIMAKRELAC
DUECÍLPRECREZNI
https://osmismerky.relaxweb.cz