Osmisměrka #45746 - Zajdi tam, pokud už víš tajenku.

Zajdi tam, pokud už víš tajenku. ...(tajenka)

EROZCVIČKA
LZLAMPAŇOC
IKITUBÍDNH
PAVRTŘBETL
STRIKOLÓRA
AŠNSDÝMKAD
TOVÁRNAŘSR
HPKULOMETÁ
INSPEKCEEH
DOCENTURAA
https://osmismerky.relaxweb.cz