Osmisměrka #45831 - je drnkací strunný nástroj s hmatníkem. Tón ...

je drnkací strunný nástroj s hmatníkem. Tón vzniká rozechvěním struny napjaté mezi dvěma pevnými body – pražcem a kobylkou. Struny jsou rozechvívány drnkáním prsty nebo plektrem. Hmatník umožňuje získávat tóny zkracováním chvějné délky struny přitlačením struny na pražec. Z hlediska akustického patří kytara mezi nástroje s doznívajícím tónem. Kytara je akordický nástroj – umožňuje jednohlasou i vícehlasou hru. ...(tajenka)

KKÁNAPKALY
ŽRDÁNDLKET
AREVIAASTA
NKPAŽBPAOK
OURNUIOMHD
TLEIRNTOAÁ
OKSČTGOUKL
LAEKSIPČLK
ECHAOSKKŮS
PKONÍRNAHA
https://osmismerky.relaxweb.cz