Osmisměrka #46132 - Pužívají se ke spojování a prošívání ...

Pužívají se ke spojování a prošívání materiálu tak, aby stehy z rubu i líce byly naznatelné ...(tajenka)

HURKOLEJNICESLC
ANIŽONMŘKRAAOEK
ANTÉNAYAUJRNLOA
KPSEMESTROAEOUT
ÉAROMOKŮBRBBBPŠ
TLKÍJAČRHRERLTO
OMFČRÉAKITUUTOP
TAATIBSTOSTSLKŇ
RGNEEMANFACKAAT
AOFRIŽANÝTNAKRR
KNÁKÍDBSKNDKOZU
ŮDRŽÁRTÁNEPŠMÍG
LOAMHDEYLMTUĚŘO
NLRANOLOKOTORPJ
AAKDALKNÁMTRAPA
https://osmismerky.relaxweb.cz