Osmisměrka #46879 - Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo ...

Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo jsem? ...(tajenka)

ŇPCPRÁDELNÍKBOA
ORHEMASAKRÁČOKK
LAAKDÍLHRÚAHUTS
BČOÁDIORETSAŘZA
AKSRAVBPCKSPEDM
JAÁNTZRUAMÁEĚĚE
FHMAMAÍTLVAJSCK
AYULYKFSUDEŠIÍH
HŠČIŠŮIÁPPONLLN
STÍRLRNNIAEZÁEŠ
KĚROEPKSNČUREPI
VKNGNOLIADEMLRR
ROAAKĎOLMTŘÍDAÁ
NTSKAUTKAKČAŘUK
AKARTSAKILBUPER
https://osmismerky.relaxweb.cz