Osmisměrka #47979 - „Proč jsi opustila manžela? Tvrdila jsi, ...

„Proč jsi opustila manžela? Tvrdila jsi, že tě k němu něco neodolatelně přitahuje?“ ...(tajenka)

STŘÍŠKANRÁKEČTHISTORKAD
KOKTEJLRLAVINABĚŽKYPKPĚ
OLUKMOTORESTRANARBOĎEAL
AIŠDOÚBNLTXONTKUVZODARB
RPEAKMÝDÍJFIEEHZNLÁNKOA
EĚLSYYNRNAHAKMTÁŮLNARTB
ŠŽMSMANALÁVHCOMASHSAEII
ÍEAOMAŽĚTUOSKKNFPACIJNZ
ŘONUKVGŽJAMKAÍALMADSAON
PNPYRAMIDATBNNOIPMALRMA
BODKČRLGENERÁTORKNABFOK
RTRÍÁPPTTLOVLUPTOBENZÍN
UEENROZKAZIAOOŠEUTVMÉCE
NBNVKDEHITHŠKDSDNAÁOERS
EOÁOATLVLCASOLÍOTDOIDŘA
TOŽLTŇEDOVOPTKESRZTODJŘ
KKKSSLŇČHRRÁORÚTŠERGNAT
ANITEČNOKOKORLARAJAOBHR
LDTTCUSIDANEPULVUDVLPŮU
TAKNPTMELSLEPIČKAOAYUDG
OLETIRJPTURISTKAKPALTKO
RHFNANTNIRYPLYCAUTORKAJ
PCAIALGENOCIDAPOKALYPSA
. . "
https://osmismerky.relaxweb.cz