Osmisměrka #48105 - „Pouč se ze svých chyb, .........

„Pouč se ze svých chyb, ......... ...(tajenka)

NRKKPTDMJĚDANZEBYŽ
ÁEATŘEPENSOTÁGERGA
LFNAÍLÁŠÁLNEVĚRAAA
ALAKROTIDUAZGDNKKK
DELNUIETEŽEADOBOVS
AKIÉČRŘACBLKDTUČAÁ
VTZDKBDCHAROVAJÁZL
IOAUAAĚHKLÍIÁZSRUH
TRCTAKLOHŠPDŠNFOLŽ
ODESIGNMEAAUIÍESKA
MÁVOVCAERLPATKFUSZ
OVPEEŠCTŘIBOKUEKČÓ
KKHRLIÁRNAPIÍNRÝEN
OÁTELHTKKITUBEONCG
LEMHCBALONFSŠBNKKO
AVULMÚŮEOČAJÍKKAIR
PRAOBHÁJKYNĚKOAVFP
TPOTRAVINATOMASANĚ
, , .
https://osmismerky.relaxweb.cz